หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
วัดเต็มรักสามัคคี
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางคูรัด
สินค้า OTOP ในตำบลบางคูรัด
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองบางคูรัด
“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน
บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมาภิบาล
ประสานความสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้”
นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
เทศบาลเมืองบางคูรัด
1
2
3
4
5
 
กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
รายงานการประชุมพนักงาน
     


 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ปี 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6