หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๘๗๓๒ นนทบุรี จำนวน ๗ รายการ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (งานสวนสาธารณะ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และทางเดินเท้าบริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา ๓ (ซอย ๕๕- ๕๗) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขนาด ๓.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และทางเดินเท้าบริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา ๓ (ซอย ๕๕- ๕๗) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๒๒๒ นนทบุรี จำนวน ๑๗ รายการและค่าบริการถอด - ประกอบพร้อมเช็คระบบไฟ + ตัด + เชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2562 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7