หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประดับไฟส่องสว่างและประดับผ้าเหลือง-ม่วง บริเวณรั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๑๖๒ นนทบุรี จำนวน ๑๒ รายการและค่าบริการถอด - ประกอบพร้อมเช็คระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ ในงานตามโครงการรณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๑๘๖ นนทบุรี จำนวน ๑๐ รายการ และค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ป้าย ตามโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๕๕๔๑ นนทบุรี จำนวน ๕ รายการและค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนซอยบ้านนายวัฒนา หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยภายในชุมชนถนนเต็มรักหนองกางเขน (ครัวลุงพรป้าหมวย) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7