หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บจ-๗๗๙๗ นนทบุรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อโต๊ะทำงานไม้พร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องกระจายเสียงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ได้พร้อมไมล์ลอย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๓๔๕ คนๆ ละ ๑ มื้อ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวีดีโอ) จำนวน ๑ ตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟและตรวจเช็คระบบไฟ รถทะเบียน ๘๑-๘๗๓๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7