หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป) จำนวน ๒,๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป) จำนวน ๒,๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดCCTVพร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด(กรณีกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๑)ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดCCTVพร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด(กรณีกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๑)ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดCCTVพร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด(กรณีกันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถดูดส้วม หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๑๗๑๘ นนทบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกพร้อมสกรีน กองสวัสดิการสังคม ทม.บางคูรัด) จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำผ้าคลุมสำหรับเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๕๐๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ คัน จำนวน ๔ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มพัฒนาสตรี อบต.บางคูรัด ในวันที่ ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7