หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
 
 


นางสาวกัญญากร ไข่สง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด
 
 


-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด คนที่ 1


-ว่าง-
รองนายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด คนที่่ 2
 
 


-ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด