หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
  กำหนดการรายงานแสดงตนเพื่อขอรับสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 1- 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องห้องสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ
     


 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานประสิทธิภาพขององค์กร (LPA) ประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6