หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
     


 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานประสิทธิภาพขององค์กร (LPA) ประจำปี 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6