*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
   สำนักสงฆ์ วิปัสสนา พุทธภาวนา  (จังหวัด นนทบุรี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : สำนักสงฆ์ วิปัสสนา พุทธภาวนา
 
ที่ตั้ง : หมู่บ้านพฤกษา3 ซอย32 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 
ข้อมูล : สำนักวิปัสสนา พุทธภาวนา เป็นของพระอาจารย์บุญมี สังฆรักษ์ ยติโก บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา เป็นสถานที่สงบ ร่มรื่น ทำวัตรเช้า-เย็น อยู๋ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก เบอร์โทรติดต่อ 02-9818313
 
 
ผู้เข้าชม 724 ท่าน