• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนตำบลบางคูรัด วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนตำบลบางคูรัด โครงการสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบางคูลัด เพื่อให้พร้อมที่สุดในการบริการและคืนความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 9.00 Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง +

  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในท้องถิ่นอย่างต่อ เนื่อง ณ หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด   Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวบางคูรัด โครงการสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบางคูลัด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับอำเภอบางบัวทอง และ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนตำบลบางคูรัด โครงการสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบางคูลัด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. Read More
 • วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมเยื่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม +

  วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมเยื่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม Read More
 • วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช +

  วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาศิริราช Read More
 • วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเปิดฝาท่อ เพื่อสำรวจและทำความสะอาด เก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันปัญหา ท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่บ้านพฤกษา 3 +

  วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเปิดฝาท่อ เพื่อสำรวจและทำความสะอาด เก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันปัญหา ท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่บ้านพฤกษา 3 บริเวณสระน้ำ โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ Read More
 • ประมวลภาพกิจกรรมเรียนภาษาจีน วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 +

  ประมวลภาพกิจกรรมเรียนภาษาจีน วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชน ร่วมรียนภาษาจีนฟรี โดยได้รับการสนับสนุนอาจารย์เจ้าของภาษาจากวิทยาลัยทองสุข โดยทำการเรียนทุกวัน พุธและพฤหัส ของเดือน ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเปิดฝาท่อ เพื่อสำรวจและทำความสะอาด เก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันปัญหา ท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่บ้านพฤกษา 3 +

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการเปิดฝาท่อ เพื่อสำรวจและทำความสะอาด เก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันปัญหา ท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่บ้านพฤกษา 3 บริเวณสระน้ำ โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง +

  กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในท้องถิ่นอย่างต่อ เนื่อง ณ หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด Read More
 • ประมวลภาพกิจกรรมเรียนภาษาจีน วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 +

  ประมวลภาพกิจกรรมเรียนภาษาจีน วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชน ร่วมรียนภาษาจีนฟรี โดยได้รับการสนับสนุนอาจารย์เจ้าของภาษาจากวิทยาลัยทองสุข โดยทำการเรียนทุกวัน พุธและพฤหัส ของเดือน ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวบางคูรัด โครงการสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบางคูลัด ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป +

  10677930 948534921827426 1977803777 o

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับอำเภอบางบัวทอง และ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชนตำบลบางคูรัด โครงการสนับสนุนศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบางคูลัด ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  lela6 copy copy

  Read More
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าฝึกอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร โดย สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าฝึกอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ติดต่อกรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่

  Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนะนำประชาชนเรื่องโรคที่มีแนวโนมจะระบาดในฤดูฝน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ปลายฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้งายและรวดเร็ว จากสภาวะอากาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโรคและภัยสุขภาพประชาชน โดยโรคที่มีแนวโน้มที่จะระบาดมีดังต่อไปนี้

  111003 Medium

  111002 Medium

  Read More
 • ขอความร่วมมือให้เกษตรกร งดการทำนาปรัง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ +

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลถึงสถานการณ์น้ำต้นทุน ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่าปกติ ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเพราะปลูกข้าวนาปรัง ในเขตพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้ โดยที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ไม่อยู่ในแผนการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเพราะปลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกร งดการทำนาปรัง ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ นี้

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีทุก "วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  free-wallpaper-27 copy copy

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ ) +

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน โดยการผ่านประชาคมและผ่านการรับรองคุณสมบัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ท่านใดสนใจ สามารถ ดาวน์โหลด เอกสารการสมัคร และรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา

  Read More
 • ประชาสัมพันธ์กำหนดการเกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 +

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประชาสัมพันธ์กำหนดการเกี่ยวกับการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โทร 02-963-4007-9 ต่อ 113 หรือ

  Read More
 • กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด แจ้งเรื่องข้อแนะนำขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร +

  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด แจ้งเรื่องข้อแนะนำขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร สอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โทร 02-963-4007-9 ต่อ 122

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) +

  10715932 742690049101538 1214478216 n

  Read More
 • 1

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

169534
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
341
390
731
10757
169534

Your IP: 54.205.144.54
Server Time: 2014-10-20 15:05:20