• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด กองสวัสดิการสังคม โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ เข้าอบรมโครงการ "ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมสวัสดิการ" เป็นโครงการศึกษาดูงานต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด กองสวัสดิการสังคม โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ เข้าอบรมโครงการ "ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมสวัสดิการ" เป็นโครงการศึกษาดูงานต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่จริง เพื่อนำมาใช้พัฒนาตำบลบางคูรัดต่อไป ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด กองสวัสดิการสังคม โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ศึกษาดูงานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด กองสวัสดิการสังคม โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ศึกษาดูงานด้านกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้พัฒนาตำบลบางคูรัดต่อไป   Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด กองสวัสดิการสังคม โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาด้านการดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด กองสวัสดิการสังคม โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาด้านการดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้พัฒนาตำบลบางคูรัดต่อไป   Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน +

  วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำถนนเส้นหลัก หมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 โดยมีท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 8 Read More
 • วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ งานส่งเสริมการเกษตร (สวนสาธารณะ) สำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน +

  วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ งานส่งเสริมการเกษตร (สวนสาธารณะ) สำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้าทำความสะอาด ถนน บางไผ่ - หนองเพรางาย ภายในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบของตำบลบางคูรัด Read More
 • ประมวลภาพ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่าน ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ และ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เยี่ยมชม หน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 +

  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่าน ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ และนายก เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ท่านนายอำเภอบางบัวทอง ท่านว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เยี่ยมชม หน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการ Read More
 • ประมวลภาพ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนยากไร้ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 +

  ประมวลภาพ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนยากไร้ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่าน ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ และท่านนายอำเภอบางบัวทอง ท่านว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา Read More
 • ประมวลภาพ เปิดงาน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่าน ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ +

  ณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเปิดงาน ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมมากมาย และได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก Read More
 • ประมวลภาพการแสดง ของ ทีมชนะเลิศ รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ทีมจังวัดนนทบุรี และการแสดงของนักเรียน โรงเรียน ต่าง ๆ ในตำบลบางคูรัด ในงาน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 +

  Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีบริการ

  Read More
 • ขอเชิญผู้เลี้ยงสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันฟรี ได้ที่ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนนทบุรี " ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 8.30 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้เลี้ยงสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เช่น กระต่าย หนู ฯลฯ รับบริการฉีดวัคซีนป้องกั นโรค พิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันฟรี ได้ที่ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก เรื่อง แผนการรณรงค์การให้วัคซีน คอตีบ บาดทะยัก แก่ประชาชนอายุ 20-40 ปี ระหว่างวันที่ 9 - 30 มกราคม 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  001 Medium

  002 Medium

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียน ภาษาอังกฤษ english program ฟรี โดยเรียนกับเจ้าของภาษา ได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยทองสุข โดยจะทำการเรียน ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป +

  Untitled-1 copy

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีทุก "วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  free-wallpaper-27 copy copy

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีประชาชนที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th +

  11001

  11002

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แนะนะการจดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ +

  11003

  11004

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ห้ามนำงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างออกนอกประเทศ และข้อควรทราบและปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับงาช้าง +

  11005

  11006

  11007

  11008

  11009

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมงาน 5 ธันวา มหาราชา ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2557 +

  10752629 972887596058825 375066634 o

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญพี่น้องชาวบางคูรัด และพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเชียร์ ทีมนนทบุรี ในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญพี่น้องชาวบางคูรัด และพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเชียร์ ทีมนนทบุรี ในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง โดย ส่ง SMS พิมพ์ 2 ส่งมาที่ 4777666 ตั้งแต่วันที่

  Read More
 • 1

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy

2 copy

ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
header
item-1 copy

free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

214214
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
216
504
216
9486
214214

Your IP: 54.227.9.98
Server Time: 2015-01-25 10:47:07