• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศ กัมพูชา ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ของกองสวัสดิการสังคม +

  เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศ กัมพูชา ที่มาศึกษาดูงานเรื่อง ผู้พิการและผู้สูงอายุ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และการบริหารงาน ในองค์กร โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด Read More
 • เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระดับภาคประชาชน ภาคปฏิบัติ +

  เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร จัดโครงการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระดับภาคประชาชน  ภาคปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมฝึกและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลบางคูรัด โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มี Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองช่าง โดยคุณธเนตร ปิ่นทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองช่าง โดยคุณธเนตร ปิ่นทอง ผู้อำนวยการกองช่าง เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุดใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางคูรัด ถึง เชื่อมถนนบางไผ่ - หนองเพรางาย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์   Read More
 • กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 +

  กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ประชาชนท่านใดสนใจให้ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โทร 02-963-4007-9 ต่อ 226 Read More
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2558ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ได้รับเกียรติ จากท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คุณพรชัย ยิ้มขลิบ ร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของพี่น้องตำบลบางคูรัด หมู่ที่ 3 , +

  วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ได้รับเกียรติ จากท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คุณพรชัย ยิ้มขลิบ ร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของพี่น้องตำบลบางคูรัด หมู่ที่ Read More
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานสระน้ำหมู่บ้านพฤกษา 3 +

  วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานสระน้ำหมู่บ้านพฤกษา Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ท่านสายฝน บุญญานุสาสน์ และ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยมี Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ณ ที่ทำการอำเภอบางบัวทอง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ณ ที่ทำการอำเภอบางบัวทอง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมปล่อยแถว ประจำจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมปล่อยแถว ประจำจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 และร่วมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนตำบลบางคูรัด Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระดับภาคประชาชน วันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ +

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับการฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระดับภาคประชาชน เพื่อเตรียมการป้องกันระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพในทุกสถานการ ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประชาชนท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ สอบถามรายละเอียด

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน พฤษภาคม 2558 วันที่พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน พฤษภาคม 2558 วันที่พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ตามจุดบริการดังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด ตามรายละเอียดและสถานที่ดังนี้

  windows background images 2 Medium

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ +

  001

  002

  001 2

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom และวันที่ทำการเรียนการสอน +

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom และวันที่ทำการเรียนการสอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่

  Read More
 • ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญ เด็กและเยาวชน เข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประจำปี 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยคุณมลฤดี พ่วงแพ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญ เด็กและเยาวชน เข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  page 001

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย +

  10592615 10152735252345929 5717336276729490ๅ n

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน

  Read More
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมใวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมใวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘
  โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ๗๒๐ ชั่วโมง มี ๖ สาขา
  ๑.หลักสูตรเสริมสวยสตรี ๗๐ คน
  ๒.หลักสูตรตัดผมชาย ๓๕ คน
  ๓.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ๓๕ คน
  ๔.หลักสูตรการโรงแรม ๒๕ คน
  ๕.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๕ คน

  Read More
 • การเข้าฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สามัคคีสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การเข้าฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สามัคคีสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา
  อบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประชาชนท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ คุณเอม ชูพลู โทร

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558
  รับสมัครจำนวน 16 คน เท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.

  Read More
 • 1

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

254967
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
50
345
50
11790
254967

Your IP: 54.158.65.139
Server Time: 2015-04-26 01:13:37