• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • เนื้อหาจากหนังสือพิมพ์ มติชน คอลัมน์ ชีพจร อปท. ที่ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ การดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชนจากน้ำท่วมขัง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ มติชน คอลัมน์ ชีพจร อปท. ที่ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ การดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชนจาก น้ำท่วมขัง   Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำและปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันน้ำท่วมขัง บริเวณหน้าหมู่บ้านคุณาสิริ หมู่บ้านบัวทอง 4 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านเลขานายก คุณธีระ เหมอุปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณปัณณฑัต พฤกษ์ศรีรัตน์ ออกพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำและปัญหาท่อระบายน้ำ อุดตันน้ำท่วมขัง บริเวณหน้าหมู่บ้านคุณาสิริ หมู่บ้านบัวทอง 4 เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยมี ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ขอขอบพระคุณ กรมศุลกากร ที่บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในองค์กร +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ได้ประสานงานกับทาง กรมศุลกากร เพื่อขอรับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด บัดนี้ทางคณะผู้บริหารได้รับมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ จากกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอขอบพระคุณ กรมศุลกากร Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ยินดีต้อนรับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย คุณประสาร กลั่นคุ้ม ที่มาแสดงความยินดีกับท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย คุณประสาร กลั่นคุ้ม ที่มาแสดงความยินดีกับท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ จัดกิจกรรมเรียนภาษาจีน วันที่ 3 กันยายน 2557 +

  กิจกรรมเรียนภาษาจีน วันที่ 3 กันยายน 2557 ร่วมกับวิทยาลัยทองสุข ทางผู้บริหารให้การสนับสนุนกับประชาชนชาวบางคูรัด ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกวัน พุธและพฤหัส ของเดือนกันยายน เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น รับไม่จำกัดจำนวน     Read More
 • ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลบางคูรัด สมัครเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด ประจำปี 2557 วันที่ 1-10 กันยายน 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ได้จัดทำโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมเยาวชนเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน และเป็นแกน นำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถ จริยธรรม สามารถเสนอแนะให้ความเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น Read More
 • ประชุมพนักงาน มอบรางวัล กิจกรรม 5 ส และการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น และจัดงานวันเกิดให้พนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดการประชุมพนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2557 เพื่อพูดคุยแนวทางการพัฒนา บริการประชาชน รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาในการทำงานต่าง ๆ เพื่อพร้อมที่สุดในการบริการประชาชน และมอบกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการปนะชาชนอย่างยั่งยืน Read More
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณหมู่บ้าน ทอง 4 ซอย 3 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณหมู่บ้าน ทอง 4 ซอย 3 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้   Read More
 • ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็กไทย ในโครงการศูนย์การเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางเขน เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับกรมอนามัย +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย คุณณัฐณิชา ไทยเกตุ ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็กไทย ในโครงการศูนย์การเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางเขน เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับกรมอนามัย   Read More
 • กิจกรรมเรียนลีลาศ ทำการฝึกสอนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 12.00น. +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมลีลาศ ตำบลบางคูรัด โดยทางชมรมลีลาศจะทำการฝึกสอนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 12.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าเรียนได้โดยนำ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาได้ในวันที่เรียนลีลาศ ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด   Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด ประจำปี พ.ศ.2557 +

  003

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557
  โดยมีเอกสารการย ืนยัน ดังนี้ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สูงอายุ และผู้พิการ

  Read More
 • กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันจันทรที่ 1 กันยายน 2557 +

                                            

               โดยมีผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2557 ทั้งสิ้น 2,747 ราย และผู้พิการที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ ทั้งสิ้น 325 ราย ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ในวันที่ 5 กันยายน 2557

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกันยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจึงได้จัดทำโครงการเรียนภาษา จีน ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกัน ยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) +

  001 Medium 2

   
  Read More
 • 1

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayokc
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

143596
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
338
391
973
729
143596

Your IP: 54.166.148.189
Server Time: 2014-09-02 23:38:42