• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็ก และเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กนักเรียน ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซอยสุดใจ หมู่ที่ 3 ช่วงบ่าย +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซอยสุดใจ หมู่ที่ 3 ช่วงบ่าย นำโดยท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 คุณยุพิน โภชน์พันธ์ ร่วมทำความสะอาดตัดหญ้า กวาดขยะ เก็บกิ่งไม้ Read More
 • กิจกรรมเรียนลีลาศ เพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ทุก "วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของหมู่บ้านมนวดี หมู่ที่ 3 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของหมู่บ้านมนวดี หมู่ที่ 3 ร่วมทำความสะอาดสวนสาธารณะ กวาดขยะ เก็บกิ่งไม้ ล้างถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ครบรอบ 87 Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จึงได้จัดงานวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จึงได้จัดงานวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างส่วนตำบล จึงได้จัดกิจกรรม ลูกจ้างส่วนตำบลดีเด่นขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างส่วนตำบล จึงได้จัดกิจกรรม ลูกจ้างส่วนตำบลดีเด่นขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเดือนพฤศจิกายน 2557 ลูกจ้างส่วนตำบลที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณสุชาติ มีแก้ว พนักงานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้รักษามาตรฐาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ จึงได้จัดกิจกรรม พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำดีเด่นขึ้น +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ จึงได้จัดกิจกรรม พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำดีเด่นขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเดือนพฤศจิกายน 2557 พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำที่ได้รับรางวัลได้แก่ คุณปานทิพย์ ส่วนแก้ว กองคลัง ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้รักษามาตรฐาน Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ในกิจกรรม 5 ส เพื่อความพร้อมในการให้บริการประชาชน โดย เดือน พฤศจิกายน 2557 ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลได้แก่ สำนักงานปลัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ในกิจกรรม 5 ส เพื่อความพร้อมในการให้บริการประชาชน โดย เดือน พฤศจิกายน 2557 ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลได้แก่ สำนักงานปลัด ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้รักษามาตรฐาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ Read More
 • ร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เพื่อพูดคุย รับฟัง ทำความเข้าใจ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับใช้ เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการบริการประช +

  Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เก็บสิ่งปฏิกูล บริเวณหมู่บ้าน พฤกษา 3 บริเวณ ซอย 24/1-24/6 เพื่อแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและน้ำท่วมขัง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เก็บสิ่งปฏิกูล บริเวณหมู่บ้าน พฤกษา 3 บริเวณ ซอย 24/1-24/6 เพื่อแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและน้ำท่วมขัง โดยมีท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 คุณวัชรพงษ์ Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญประชาชนร่วมงาน 5 ธันวา มหาราชา ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2557 +

  10752629 972887596058825 375066634 o

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญพี่น้องชาวบางคูรัด และพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเชียร์ ทีมนนทบุรี ในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญพี่น้องชาวบางคูรัด และพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเชียร์ ทีมนนทบุรี ในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง โดย ส่ง SMS พิมพ์ 2 ส่งมาที่ 4777666 ตั้งแต่วันที่

  Read More
 • กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (รายใหม่) ผู้ที่มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 ) ตั่งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. +

  10446135 959549730725945 1104831609486099362 o

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีทุก "วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  free-wallpaper-27 copy copy

  Read More
 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อราชการสำคัญต่อการ บริหารราชการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

  1212312121

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  lela6 copy copy

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณถนนสาธารณะซอย 24 หมู่บ้านพฤกษา 3 หมู่ที่ 5 +

  10707482 959565430724375 1353802850 o

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมสนับสนุนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ค่านิยม 12 ประการ ไม่สนับสนุนความแตกแยกในสังคม +

  700x350-12-Niyom copy

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ขอเชิญประชาชนร่วมงานกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดเต็มรักสามัคคี +

  10153764 323875124483063 7721731610894834499 n

  Read More
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าฝึกอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร โดย สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าฝึกอบรม โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ ทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ติดต่อกรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่

  Read More
 • 1

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

188492
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
60
973
3111
13308
188492

Your IP: 54.204.178.31
Server Time: 2014-11-29 05:32:58