• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร นำพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรม โครงการ คุณธรรมจริยธรรม +

  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร นำพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรม โครงการ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างมีคุณธรรม จริยธรรม Read More
 • วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา +

  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด Read More
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการ พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค +

  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า เปิดโครงการ พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ Read More
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด +

  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด โดยอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า Read More
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ร่วมการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟ้าแก่สังคม +

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ร่วมการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านไฟฟ้าแก่สังคม ดำเนินการโดย การไฟฟ้านครหลวง ณ Read More
 • วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการรถโมบายเคลื่อนที่ บริการทดสอบภาคทฤษฏีด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ และออกใบอนุญาติขับรถ +

  เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการรถโมบายเคลื่อนที่ บริการทดสอบภาคทฤษฏีด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ และออกใบอนุญาติขับรถ ร่วมกับขนส่งจังหวัดนนทบุรี ออกบริการประชาชนนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชนตำบลบางคูรัด โดยมีประชานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" Read More
 • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมจัดรายการ ผู้บริหารพบประชาชน โดยแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ แจ้งเรื่องที่มีประโยชน์กับประชาชน +

  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมจัดรายการ ผู้บริหารพบประชาชน โดยแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ แจ้งเรื่องที่มีประโยชน์กับประชาชน โดย คณะผู้บริหาร จะมาพูดคุยกับประชาชน ทุกวันศุกร์ 16.30 Read More
 • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ปล่อยแถวออกตรวจพื้นที่ตำบลบางคูรัดร่วมกับอำเภอบางบัวทอง เพื่อป้องกันและดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนตำบลบางคูรัด +

  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ปล่อยแถวออกตรวจพื้นที่ตำบลบางคูรัดร่วมกับอำเภอบางบัวทอง เพื่อป้องกันและดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนตำบลบางคูรัด โดยมี ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ข้าราชการ อปพร. ร่วมกัน ออกดำเนินการ Read More
 • วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ ให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก +

  วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการ ให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ Read More
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด +

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด โดยอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง +

  Document page 001

  ***ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามประกาศ นี้ มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จะถือว่าสละสิทธิ์ ***

  Read More
 • คู่มือบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  IMG 0012

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 +

  Document page 001

  Document page 002

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ +

  002

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
  ๑. กองช่าง
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๓.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

  *** ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558 +

  Untitled 1 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558
  *** วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ หมู่บ้านร่มเงาไม้ ***
  *** วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

  Read More
 • กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  windows background images 2 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด ตามรายละเอียดและสถานที่ดังนี้
  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ +

  PVCBanner 3x4m 01 resize Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ) +

  001 3

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด +

  001

  002

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด
  *** หมายเหตุ ***
  - แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

  Read More
 • 1

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

ค

2 copy copy

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
 item 1 copy copy
header
item-1 copy

รองทกข

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

311570
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
31
1110
2656
16350
311570

Your IP: 54.83.86.77
Server Time: 2015-07-30 05:00:10