*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007 ต่อ 118 มือถือ 098-2754033 ***
     


 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปรงบประมาณ 2561-2563 [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรฐานตำแหน่ง ระบบแท่ง ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรฐานตำแหน่ง ระบบแท่ง ประเภทวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรฐานตำแหน่ง ระบบแท่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรฐานตำแหน่ง ระบบแท่ง ประเภทผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
โครงสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 1 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10