*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร และความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 พ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บางกร่าง   โครงการสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรพระ 108 คลองอ้อมนนท์ ตำบลบางกร่าง   20 พ.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.บางกร่าง   โครงการร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ 2562   20 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกร่าง   สรุปผลการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร   20 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าอิฐ   ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์วัดท่าอิฐสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พ.ย. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 พ.ย. 2561 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้า ทะเบียน ๘๒-o๖๓๔ นนทบุรี จำนวน ๖ รายการ    19 พ.ย. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   ดำเนินการ ตรวจสารเสพติดพนักงานชายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด   19 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ   ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562   19 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.พิมลราช   ข่าวโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพื่อป้องกันโรคระบาด ของเด็กระดับปฐมวัย   19 พ.ย. 2561 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 396/td>