*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศสอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า ๖,ooo ลิตรและความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า ๔oo ลิตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15 ก.พ. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางใหญ่   ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)   15 ก.พ. 2562 5
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.บางใหญ่   ประกาศผู้เชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 6
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.บางใหญ่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ก.พ. 2562 4
กิจการสภา อบต.บางกร่าง   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒    15 ก.พ. 2562 9
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.บางใหญ่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   15 ก.พ. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 หมู่ที่ 5    15 ก.พ. 2562 8
สขร. อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   14 ก.พ. 2562 10
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกดั้ม ทะเบียน ๘๑-๙๔๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 ก.พ. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 441/td>