*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.บางกร่าง   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   19 ก.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   19 ก.ย. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างทำตรายางชื่อ - ตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ   18 ก.ย. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน7221 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์สี OKI หมายเลขครุภัณฑ์ 489-54-0067 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นยุง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-59-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นยุง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-59-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-1453 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-3105 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ก.ย. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 371/td>