*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)   7 พ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   6 พ.ย. 2561 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)   5 พ.ย. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   5 พ.ย. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   2 พ.ย. 2561 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   30 ต.ค. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 2561   30 ต.ค. 2561 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด   6 ก.ย. 2561 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   31 ส.ค. 2561 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   15 ส.ค. 2561 52
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11