*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561    14 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล พื้นที่ตามประกาศด้านล่าง สอบถามข้อมูล โทร 1125   12 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561   12 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด   7 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล   7 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดกระทง ประจำปี 2561    7 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปสถิติความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปี 2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)   7 พ.ย. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561)   7 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับสมัครบุคคลเข้าประกวด นางนพมาศ(เป็นหม้าย) ประจำปี 2561 ในโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง   6 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   6 พ.ย. 2561 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33